Backwater Maps

Anvädningsvillkor

Backwater Maps använder sig av Google Analytics för att samla anonym användarstatistik. Detta för att få statstik på vilka funktioner som används i programmet och ger möjlighet att förbättra applikationen utifrån användningen. Applikationen samlar inget så man kan följa en enskild anvädare, det samlar inte in något användardata som t.ex. bokmärken eller positioner.

Observera att alla kartor hämtas över internet vilket kan orsaka ganska mycket datatrafik, har du begränsningar i ditt abonnemang bör du vara observant på hur mycket du användar appen.

All användning av appen sker på egen risk.

Tillbaka

backwatermaps@gmail.com